INVL Logo

CAPITAL PRIVAT

Cu ajutorul unei echipe remarcabile specializate în capitalul privat, gestionăm cu ctive produse care variază atât ca mărime, cât și ca regiune sau specific al companiilor în care investiți. Majoritatea investițiilor sunt direcționate către regiunea baltică, dar investim și dincolo de aceasta.

Produsul ctive principal este INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai mare fond de capital privat din statele baltice, în care investitorul principal este Fondul European de Investiții (FEI).

 • Volum: €165 million;
 • Suma solicitată la 30.09.2021 64 milioane EUR;
 • Fondul se focusează pe investițiile în statele Baltice și regiunile din vecinătate, cum ar fi Polonia, Scandinavia sau Europa Centrală;
 • Mandatul fondului acoperă investițiile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Investițiile țintă include:

 • volumul investiției într-o companie – 10–30 milioane EUR (ctivealențial de consolidare mai mic, fiind posibilă și investiția inițialctii mică);
 • interese majoritare sau minoritare semnificative;
 • companctivealențial înalt de dezvoltare, care au abilitateactiveactiva în condițiile concurenței globale în creștere.

Mai multbsgf.invl.com

O altă companie din portofoliul nostru de investiții private este INVL Technology, o companie de investiții de tip închis, listată la bursa Nasdaq Stock Exchange.

 • Începutul funcționării: 14/07/2016;
 • Termen: 10 ani (+2 ani);
 • Capitalizare la 30.09.2021: 32 milioane EUR;
 • Statutul INVL Technology permite companiei să investească în Spațiul Economic European, în țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și în Israel. Companiile din portofoliu implementează proiecte în: Europa de Nord și de Est, Africa Subsahariană, Asia de Sud și de Sud-Est.

Investițiile țintă includ:

 • сompanii IT care oferă servicii marilor corporații și clienților din sectorul public;
 • îmbunătățirea climatului de afaceri, e-guvernare, servicii IT și programare;
 • securitate cibernetică.

Mai multwww.invltechnology.com

INVL Special Opportunities Fund a investit indirect în acțiunile Moldova-Agroindbank (maib), una dintre cele mai mari bănci din Moldova.

 • Volumul fondului: 4,5 milioane EUR;
 • Începutul funcționării: 2018, termen – 10 ani;
 • Investiții în acțiunile Moldova-Agroindbank (maib);
 • Scopul este de a transforma maib într-un lider în noile servicii bancare standard, concentrându-se pe digitalizare, inovare și consolidarea segmentului de retail banking.

EXPERIENȚA PE PIAȚA DE CAPITAL PRIVAT

AFACERI FINALIZATE

De la înființarea sa în 1991, Invalda INVL, în colaborare atât cu fonduri străine de capital privat, cât și cu antreprenori locali, a finalizat numeroase achiziții, vânzări și tranzacții de strângere de fonduri de capital privat cu o valoare totală de peste 2 miliarde EUR.