INVL Logo

GESTIONAREA INVESTIȚIILOR ȘI ASIGURAREA DE VIAȚĂ A INVALDA INVL

 • Fondul de pensii
 • Fondurile de pensii Pilonul II
 • Fondurile de pensii Pilonul III
 • Asigurare de viață
 • Asigurare de viață
 • Asigurarea de viată investițională de tip “unit-linked”
 • Fonduri de investiții
 • Fonduri de acțiuni
 • Fonduri de obligațiuni
 • Gestionarea portofoliului
 • Oficiul de familie

DEZVOLTAREA AFACERII DE GESTIONARE A ACTIVELOR

GESTIONAREA ACTIVELOR ÎN CIFRE

Milioane EUR (dacă nu sunt indicate altele) 2020-12-31 2021-12-31
Număr de clienți, unități 247,0 260,6
Suma câștigată (pierderea suferită) pentru clienți 52,5 210,5
Active în gestiune 1 246,9 1 608,6
Fonduri de pensii Pilonul 2 747,6 995,6
Fonduri de pensii Pilonul 3 54,4 82,0
Fonduri de investiții 52,0 53,9
Portofolii 81,4 89,0
Active alternative 311,5 388,1
Venituri 12,36 15,83
Profit (pierdere) înainte de impozitare, mii EUR 1 880 6 859